anàlisi en arbre-sintagmes i categories.png
anàlisi en arbre-oracions.png