LA BOGERIA


La bogeria


GUIA DE LECTURA


Capítol I

 1. Busca informació sobre la Revolució de setembre de 1868 i sobre el general Prim. Et serà imprescindible per entendre el personatge de Serrallonga.
 2. Anota totes les referències temporals a mesura que vagin apareixent.
 3. L’Armengol parla de Serrallonga com d’un personatge “curiós”. Quan?
 4. Descripció de Serrallonga. Fixa’t en l’ordre dels elements. Per on comença la descripció? Com acaba?
 5. Quin vici té Serrallonga?
 6. Primers trets psicològics de Serrallonga.
 7. Com ha acabat l’aldarull al cafè?
 8. Quina nova broma inventen l’Armengol i el narrador mentre Serrallonga és a la presó?
 9. Quina funció creus que té aquest capítol? Per a què serveix?Capítol II

 1. El capítol comença amb la mort de son Ignasi Serrallonga, el pare del protagonista. Dóna la seva opinió en Pròsper Giberga, estudiant de Medicina. Fixa’t quin comentari fa el narrador a propòsit d’aquest personatge.
 2. Com va anar la joventut i el casament de don Ignasi, el pare? I el matrimoni amb Engracieta Torner?

 1. Presentació de les germanes de Daniel. Com són les dues germanes?
 2. A què són degudes les sospites sobre la paternitat de les germanes?
 3. Explicació de la malaltia de don Ignasi.
 4. Es fa evident la diferència d’opinió entre en Giberga i el narrador.
 5. Fixa’t en el sarau familiar!
 6. Quina funció creus que té aquest capítol? Per a què serveix?Capítol III

 1. primeres pàgines: batibull a casa de Daniel Serrallonga.
 2. Descripció de l’Adela.
 3. L’Adela està encantada amb la notorietat del seu germà, per què?
 4. Descripció de la Carolina: quines característiques se’n destaquen?
 5. Quina funció creus que té aquest capítol? Per a què serveix?Capítol IV

 1. Nova referència temporal. Anota-la.
 2. Se’ns explica la participació de Serrallonga en el congrés de Diputats de Madrid. Quines conseqüències té aquest fet per al patrimoni familiar? i per a les germanes?
 3. Després de l’assassinat del general Prim, amb quines intencions torna Serrallonga a Madrid?
 4. Quina reacció provoca la insistència de Serrallonga sobre l’autoria de l’assassinat?
 5. Resultat: canvi de tendència política. A qun partit s’apunta Serrallonga? Què fa durant la seva compareixença en el Congrés de Diputats?
 6. Com acaba la seva estada a Mardrid?
 7. Què en sabem, mentrestant de la vida de les seves germanes?
 8. Quina funció creus que té aquest capítol? Per a què serveix?Capítol V

 1. Al principi del capítol, la vida de Serrallonga és qualificada pel narrador de “tragicomèdia”. Busca informació sobre aquest subgènere teatral.
 2. Trobem en Giberga convertit ja en...
 3. Què fa en Serrallonga quan torna a Vilaniu?
 4. I l’Adela? què ha fet?
 5. I la Carolina?
 6. Primeres mostres evidents de la malaltia de Serrallonga: la discussió amb el doctor Giberga pare. Fixa’t quins són els arguments que utilitza el metge per fer entrar en Serrallonga en raó?
 7. Objecció del narrador. Fixa-t’hi.
 8. p.112: en Giberga, el metge, fa una exposició de l’origen hereditari de la malaltia de Daniel: mare, mare, germanes...
 9. p. 113: opinió de l’Armengol.
 10. p. 113-114: l’Armengol i el narrador reaccionen de manera diferent a l’explicació de Giberga. Fixa-t’hi.
 11. Quina conseqüència tenen els anònims que rep Serrallonga mentre és al mas?
 12. Quina decisió pren?
 13. Fixa’t com acaba el capítol: quina és l’actitud de Giberga davant la malaltia? I l’Armengol i el narrador, què en pensen?
 14. Quina funció creus que té aquest capítol? Per a què serveix?Capítol VI

 1. Nova referència temporal al principi del capítol.
 2. Com ha anat el casament de Serrallonga?
 3. Quina opinió mereix a la família del narrador la diagnosi de Giberga?
 4. Quina és la valoració final de la família del narrador?Capítol VII

 1. Nova referència temporal al principi del capítol.
 2. p. 129: hi ha una breu descripció del narrador i de Serrallonga. Fixa’t en el contrast entre els dos personatges.
 3. p. 130-131: Fixa’t en la posició del narrador en saber que s’han públiques les idees del metge Giberga sobre la malaltia de Serrallonga. Quina opinió té el narrador sobre el tema?
 4. p. 132-133: quins recurs utilitza l’autor per fer-nos adonar que la malaltia de Serrallonga ha anat avançant?
 5. p. 136: novament, quina és la posició del narrador respecte de la malaltia de Serrallonga?
 6. Quina funció creus que té aquest capítol? Per a que serveix?Capítol VIII

 1. Nova referència temporal al principi del capítol.
 2. p. 137: quines han estat les ocupacions de Serrallonga durant aquest temps? Quina ha estat la principal preocupació del narrador? Com acaba aquesta etapa de la vida del protagonista?
 3. p.138: nova referència temporal.
 4. p.139: les explicacions d’Armengol han provocat un canvi en la valoració que el narrador fa del “cas Serralloga”.
 5. p.140: ara coneixem una part de la vida de Serrallonga que fins a aquest moment ens havia estat ocultada: la seva vida privada. Quin és el resum?
 6. Fixa’t en la reacció que el cas ha provocat en els habitants de Vilaniu. Tota la població té una opinió, excepte els dos metges.
 7. p. 145: el narrador es posiciona altre cop en contra del determinisme naturalista: quina creu ell que és la causa de les malalties mentals?
 8. p.146: el narrador defensa novament la importància de les emocions en la diagnosi i el tractament de les malalties mentals.
 9. Com acaba el capítol? Es tanca definitivament una etapa de la vida de Serrallonga.
 10. Quina funció té el capítol? Per a què serveix?Capítol IX

 1. Nova referència temporal... i notícia tràgica.
 2. p. 149: quin substantiu utilitza el narrador per referir-se a la vida de Serrallonga?
 3. p.150-151: segons el narrador, quina és l’actitud de la societat, en general, davant les malalties mentals?
 4. p.154: la visió del mort... des de quin punt de vista? Què persegueix l’autor?
 5. p. 155 i següents: fixa’t en el contrast entre el batibull que s’organitza entorn del mort i el silenci i la quietud de manicomi.
 6. Fixa’t en el comentari final del narrador i de l’Armengol. Quina “acusació” fa l’Armengol al seu amic? Quina és la reacció final d’aquest?
 7. Quina funció té aquest capítol? Per a què serveix?