Sintagmes

CONCEPTE I TIPUS DE SINTAGMES

Un sintagma és un conjunt de paraules agrupades al voltant d’una paraula que és el nucli, és a dir, l’element imprescindible. Segons la categoria gramatical que fa de nucli del sintagma, tenim tipus de sintagmes diferents:

SINTAGMA NOMINAL (SN): el seu nucli és un substantiu o un pronom.


La guineu corria molt Menjaré uns plàtans

Ell és el meu cosí Nosaltres vam córrer una marató


SINTAGMA VERBAL (SV): el seu nucli és un verb.


Volen estudiar la carrera de medicina.

L’actor feia el paper de Romeo.

SINTAGMA ADJECTIVAL (SAdj): el seu nucli és un adjectiu qualificatiu.


La fruita era molt madura.

Aquest jersei sembla massa car.

SINTAGMA ADVERBIAL (SAdv): el seu nucli és un adverbi.


En Joan viumolt lluny.


Sempre camina lentament.

SINTAGMA PREPOSICIONAL (SPrep): està format per una preposició seguida d’un SN.


Ja no viu en aquest carrer.


Va arribar a la classe sense alè.
PRACTICA
1. La Carme vindrà
2. La casa groga és enorme3. Ells van a la platja4. Anirem a Barcelona per Nadal