Tipus d'oracions compostes

  1. Coordinades
  2. Juxtaposades
  3. Subordinades